Leeftijd 67 of ouder

 

Waarschijnlijk bent u met pensioen. U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering en bouwt geen pensioen meer op.

We hebben hieronder een aantal zaken op een rij gezet die voor u interessant kunnen zijn.

 

Indexatie

Het is belangrijk dat uw pensioen jaarlijks verhoogd wordt. We noemen dit indexatie.  Wij indexeren uw pensioen ieder jaar op basis van de stijging van de prijzen (inflatie).

 

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat wij ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komen om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Omdat Euroclear uw pensioen garandeert, zal Euroclear dit tekort jaarlijks aanvullen. Slechts in uitzonderlijke situaties kan uw pensioen verlaagd worden.

Informatie

U ontvangt ieder jaar een opgave van uw pensioen. U ziet dan precies hoeveel belasting er wordt ingehouden. Ook informeren wij u jaarlijks over de hoogte van de indexatie.

Uitbetaaldata

We maken het pensioen rond de 20ste van elke maand aan u over.

 

Op deze website is de pensioenregeling van Euroclear beschreven. De pensioenregeling is de afgelopen jaren gewijzigd. U heeft wellicht aan een andere pensioenregeling deelgenomen.

 

 

 

Top 3 belangrijkste vragen

 • Hebben gepensioneerden recht op loonheffingskorting?

  Ja, maar bij slechts één uitkering. Wij adviseren u de loonheffingskorting toe te passen op de hoogste uitkering. Als u het pensioen aanvraagt dan ontvangt u een formulier en een loonbelastingverklaring. U kunt daarop aangeven of wij de loonheffingskorting moeten toepassen. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de helpdesk van onze pensioenuitvoerder Appel Pensioenuitvoering.

 • Ontvang ik als gepensioneerde ook een jaaropgave?

  Ja, u ontvangt jaarlijks een opgave van het pensioenfonds. Hierop ziet u hoeveel pensioen u in het achterliggende jaar hebt ontvangen. Bewaar het overzicht goed. U hebt het nodig voor uw belastingaangifte en voor het aanvragen van bijvoorbeeld een huurtoeslag.

 • Hoe is de AOW geregeld?

  U krijgt een AOW-uitkering vanaf uw AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u uw AOW-leeftijd berekenen.

   

  De AOW-bedragen zijn afgeleid van het minimumloon en worden ieder halfjaar aangepast. De actuele AOW bedragen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

   

  De hoogte van uw AOW-uitkering is afhankelijk van uw burgerlijke staat en het aantal jaren dat u in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Ieder jaar dat u in Nederland woont of werkt, bouwt u 2% AOW op. U krijgt een volledige AOW-uitkering als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland hebt gewoond of gewerkt.

   

  Uw pensioeninkomen of eigen vermogen hebben geen invloed op de hoogte van uw AOW-uitkering.

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.