Leeftijd 46 - 67 jaar

 

Fantaseert u al over de tijd dat u minder gaat werken of met pensioen gaat? Over de vrijheid, meer reizen en meer tijd voor partner, de kinderen en misschien kleinkinderen? Dan is het verstandig u goed te laten voorlichten over uw pensioen en de pensioenkeuzes die u hebt. Maar ook over wat u nu zelf kunt doen om voldoende geld te hebben na pensionering. Of bijvoorbeeld de mogelijkheid om in de laatste jaren van uw werkzame leven in deeltijd met pensioen te gaan.


Uw pensioenleeftijd
U ontvangt het pensioen van Euroclear Pension Fund OFP vanaf uw 67ste. Hierdoor is de kans groot dat u eerder pensioen zult ontvangen dan dat u uw AOW uitkering zult krijgen. De AOW-leeftijd is voor iedereen anders en schuift de komende jaren op.  Uw AOW-leeftijd hangt af van wanneer u bent geboren. Bent u geboren in 1955 of later? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar. U kunt hier berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Pensioen bij Euroclear

Wilt u meer weten over het pensioen bij Euroclear? In het Pensioen 1-2-3 leest u precies wat er voor u geregeld is.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Wilt u precies weten hoeveel pensioen u hebt opgebouwd? Neem dan eens een kijkje op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u wat u bij ons en bij andere werkgevers hebt opgebouwd. Wilt u weten wat u kunt doen om uw pensioen te verbeteren? We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met een financieel planner om uw situatie te bespreken.

 

Top 3 belangrijkste vragen

  • Ik heb ook pensioen opgebouwd met pensioenleeftijd 65. Gaat dat pensioen automatisch in?

    Dat gaat automatisch in. U ontvangt ruim voor uw 65-ste van het pensioenfonds een formulier om het ouderdomspensioen aan te vragen. Als u het pensioen wilt uitstellen dan kunt u dit op het formulier invullen. Het is dus wel belangrijk dat u ons laat weten dat u het pensioen met pensioenleeftijd 65 nog niet wilt ontvangen. Dit geldt ook voor pensioenen met andere pensioenleeftijden. Wel geldt als voorwaarde voor uitstel van uw pensioen dat u nog moet werken. Als u niet werkt, dan is het niet mogelijk om uw pensioen uit te stellen. In dat geval vragen wij u het formulier volledig ingevuld aan ons terug te sturen, zodat we de betaling van uw pensioen in gang kunnen zetten.

  • Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?

    Als u overlijdt terwijl u nog werkzaam bent bij Euroclear, krijgt uw partner maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat u zou opbouwen als u tot uw AOW-leeftijd had doorgewerkt. Als u al met pensioen bent op het moment van overlijden, dan hangt het bedrag dat uw partner krijgt af van de keuzes die u hebt gemaakt bij pensionering. Misschien hebt u bij uw pensionering gekozen voor uitruil. Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het pensioen van uw partner.

  • Kan ik eerder met pensioen gaan?

    Ja, u kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder met pensioen te gaan dan op uw 67e. Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf 57,5 jaar Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen lager. U bouwt namelijk minder lang pensioen op en het moet over een langere periode worden uitgekeerd.

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.