Het Uniform Pensioenoverzicht

 

Ieder jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht. Daarin staat onder andere wat u afgelopen jaar bij ons hebt opgebouwd. Heeft u ook ergens anders pensioen opgebouwd en dat niet overgedragen naar Euroclear Pension Fund OFP? Dan krijgt u eens in de vijf jaar een overzicht van dat pensioen.

 

Pensioenoverzichten vergelijken

Om verschillende pensioenpotjes met elkaar te kunnen vergelijken, moeten de verschillende pensioenoverzichten op elkaar lijken. Daarom bestaat sinds enkele jaren het Uniform Pensioenoverzicht, kortweg UPO. Elk UPO bevat een vergelijkbare set met gegevens, zodat u uw UPO’s en dat van bijvoorbeeld uw partner met elkaar kunt vergelijken.

 

Het UPO

Het UPO bestaat uit twee onderdelen: een verplicht ‘UPO model’ en een ‘Toelichting Uniform Pensioenoverzicht’. Het model is de feitelijke opgave met uw pensioengegevens (ofwel: het UPO). Hierin vindt u uw persoonlijke pensioengegevens. De toelichting geeft uitleg over de verschillende rubrieken die vermeld staan op het overzicht. Zowel het UPO als de toelichting bevatten informatie die door de Pensioenwet verplicht is gesteld.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Wilt u precies weten hoeveel pensioen u hebt opgebouwd? Neem dan eens een kijkje op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u wat u bij ons en bij andere werkgevers hebt opgebouwd. Wilt u weten wat u kunt doen om uw pensioen te verbeteren? We adviseren u om in dat geval contact op te nemen met een financieel planner om uw situatie te bespreken.

 

 

Top 3 belangrijkste vragen

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.