Ik ga scheiden / uit elkaar

 

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor het ouderdoms- en partnerpensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van uw pensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Ook heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen. U kunt met elkaar afspreken op welke manier u het pensioen verdeelt. Het is belangrijk dat u de afspraken over de verdeling van het pensioen vastlegt in een scheidingsconvenant.

 

Op tijd melden

Als u uw relatie beëindigt, moet u dit binnen twee jaar bij Euroclear Pension Fund OFP melden. Hiervoor gebruikt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen, te downloaden via www.rijksoverheid.nl. Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Als u samenwoonde dan heeft uw ex-partner alleen recht op het opgebouwde partnerpensioen.

Top 3 belangrijkste vragen

 • Ik ben gescheiden en mijn ex-partner en ik willen een andere verdeling van het pensioen of helemaal afzien van verevening. Kan dat?

  Ja, dat kan. U moet dit dan in het echtscheidingsconvenant vastleggen en Euroclear Pension Fund OFP hiervan een kopie sturen.

   

 • Ik ben hertrouwd. Wat betekent dit voor het partnerpensioen van mijn ex-partner en mijn nieuwe partner?

  Na uw overlijden moeten uw ex-partner en uw nieuwe partner het partnerpensioen samen delen, een en ander afhankelijk van de beide huwelijksperioden. Uw ex-partner krijgt alleen het gedeelte van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot aan de scheidingdatum. Dit noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. Wilt uw ex-partner geen bijzonder partnerpensioen ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven aan ons. Wij zorgen er dan voor dat uw nieuwe partner de begunstigde is van het volledige partnerpensioen.

   

 • Heeft mijn ex partner waarmee ik samenwoonde ook recht op partnerpensioen?

  Ja, uw ex-partner heeft recht op het opgebouwde partnerpensioen (alleen als u een bij de notaris vastgelegde samenlevingsovereenkomst had). U moet hiervoor de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst doorgeven aan het pensioenfonds.

   

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.