Pensioen in Nederland

 

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele  pensioenverzekeringen die u zelf regelt.

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon. De hoogte van de AOW is ongeveer 835 euro per maand (in 2021). De AOW voor een alleenstaande is ongeveer 1.128 euro per maand (in 2021). U leest hierover meer op de website van de SVB.

 

Pensioenopbouw via de werkgever

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. In uw geval Euroclear. Hierdoor bouwt u een aanvullende uitkering op bovenop de AOW-uitkering. In uw pensioenregeling bouwt u niet alleen pensioen op voor uzelf. Ook voor uw partner is een pensioen geregeld voor het geval u overlijdt. U betaalt zelf geen premie voor uw pensioenopbouw. De premie wordt volledig door Euroclear betaald.

 

De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Euroclear Pension Fund OFP. Euroclear Pension Fund OFP is niet in Nederland gevestigd maar in België. Hier leest u meer over Euroclear Pension Fund OFP.

 

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee kunt u voor extra pensioen sparen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan.

Top 3 belangrijkste vragen

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.