Home > Pensioen > Pensioen bij Euroclear

           Pensioen bij Euroclear

 

U bouwt een pensioen op bij Euroclear Pension Fund OFP. U leest hier meer over de pensioenregeling van Euroclear Nederland en Euroclear SA/NV Amsterdam branch (hierna Euroclear) waar u aan deelneemt en de pensioenuitvoering door Euroclear Pension Fund OFP.

 

Soort regeling

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling. Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw gehele bruto loon een pensioen op. We houden namelijk rekening met de AOW die u van de overheid krijgt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto loon minus de franchise (2021: € 14.544) bouwt u jaarlijks maximaal 1,875% aan pensioen op.

 

Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van het opgebouwde pensioen in al die jaren plus de eventuele gegeven indexaties. Uw uiteindelijke pensioen is dus gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. We noemen dit daarom een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum krijgt u uw pensioen elke maand, zo lang u leeft.

 

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling? Lees dan hier het Pensioen 1-2-3.

 

Pensioenuitvoering

Euroclear Pension Fund OFP is gevestigd in België. Dit biedt namelijk een aantal financiële en bestuurlijke voordelen. Dit heeft geen gevolgen voor de pensioenregeling. Die is immers door de werkgever en de werknemers van Euroclear overeengekomen en moet voldoen aan Nederlandse sociale en arbeidswetgeving. Het heeft ook geen gevolgen voor de indexatie. U leest hieronder meer.

Top 4 belangrijkste vragen

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.