Na mijn overlijden

 

Uw partner ontvangt na uw overlijden een inkomen. We noemen dit het partnerpensioen. Als u kinderen heeft dan ontvangen zij een wezenpensioen, mits zij jonger dan 18 jaar zijn. Wilt u weten hoeveel partnerpensioen voor uw partner geregeld is? Neem dan eens een kijkje op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw Digi-D.

 

Na uw overlijden

Het is belangrijk dat uw nabestaanden uw overlijden aan de gemeente melden. Wij bekijken dan vervolgens of uw nabestaanden (partner en/of kinderen) in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. Indien dat zo is dan nemen wij contact op met uw partner en/of kinderen.

 

Vanuit de overheid

Als u overlijdt dan heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn voor 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt aan uw kind uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen is in principe 14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen bereiken. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot uw kind 18 jaar wordt. Hoeveel uw partner en kinderen precies ontvangen, vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

 

Top 3 belangrijkste vragen

 • Moeten mijn nabestaanden mijn overlijden doorgeven?

  Nabestaanden hoeven een overlijden niet bij ons te melden. Wel bij uw gemeente. De gemeente geeft het overlijden aan ons door. Wij nemen daarna contact op met uw nabestaanden.

   

 • Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?

  Als u overlijdt terwijl u nog werkzaam bent bij Euroclear, krijgt uw partner maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat u zou opbouwen als u tot uw AOW-leeftijd had doorgewerkt. Als u al met pensioen bent op het moment van overlijden, hangt het bedrag dat uw partner krijgt af van de keuzes die u hebt gemaakt bij de ingang van uw pensioen. Misschien hebt u bij uw pensionering gekozen voor uitruil. Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het pensioen van uw partner.

 • Kan ik zorgen voor een aanvulllend pensioen voor mijn partner?

  Binnen de pensioenregeling kunt u niets extra's regelen voor uw partner daar al het maximale binnen het pensioenkader wordt voorzien. Indien u dit wilt, zult u met behulp van alternatieve manieren dit moeten regelen zoals sparen etc.

   

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.