Ik ga met pensioen

 

U ontvangt uw ouderdomspensioen via Euroclear Pension Fund OFP standaard vanaf 67 jaar. Dit betreft dus het aanvullende werkgeverspensioen dat u bij ons heeft opgebouwd. Contractueel wordt uw dienstverband beëindigd bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Deze twee momenten zullen in de toekomst niet per se samenvallen in tijd. U kunt hier uw AOW-leeftijd berekenen. Wilt u eerder met pensioen gaan? Dat kan. U kunt vanaf 57,5 jaar met pensioen gaan. We noemen dat 'vervroegd pensioen'. Het vervroegde pensioen zal aanzienlijk lager zijn.

 

Pensioen omruilen

U heeft ook een aantal andere keuzes rondom uw pensioen. Zo kunt u een deel van uw eigen pensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen voor uw partner. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden een te laag inkomen zal hebben. U kunt ook uw partnerpensioen omruilen zodat uw eigen pensioen hoger wordt. Dit kan interessant zijn als u geen partner heeft of als uw partner na uw overlijden over een eigen inkomen beschikt.

 

Tijdelijk hoger pensioen

U kunt ook kiezen voor een tijdelijk hogere pensioenuitkering. Deze keuze maakt u een paar maanden voordat u met pensioen gaat.

 

Ligt uw pensioen op koers?

Het is goed om een beeld te hebben van uw pensioen. U kunt dan ook zelf bepalen of u eerder met pensioen kunt gaan. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u precies hoe hoog uw Euroclear-pensioen is. U ziet daar ook hoeveel pensioen u bij andere werkgevers hebt opgebouwd.

Top 3 belangrijkste vragen

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.