Ik ontvang pensioen

 

De hoogte van uw pensioen staat in principe vast. De hoogte van de indexatie staat niet vast. Euroclear Pension Fund OFP laat in principe de pensioenen elk jaar meestijgen met de prijzen, afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad. Deze verhoging heet 'toeslag'.

 

Informatie

Ieder jaar ontvangt u van ons bericht over of uw pensioen verhoogd wordt en zo ja met welk percentage. Daarnaast

ontvangt u ieder jaar een opgave van uw pensioen. U ziet dan precies hoeveel belasting er wordt ingehouden. Als u naar het buitenland verhuist dan is het belangrijk dat u uw nieuwe adres aan ons doorgeeft.

Uitbetaaldata

Wij maken uw pensioen op of rond de 20ste van de maand aan u over.

 

 

Top 3 belangrijkste vragen

 • Kan ik na mijn pensionering nog kiezen voor uitruil van partnerpensioen?

  Nee, u maakt deze keuze voordat u met pensioen gaat. De keuze maakt u eenmalig.

   

 • Ontvang ik als gepensioneerde ook een jaaropgave?

  Ja, u ontvangt jaarlijks een opgave van Euroclear Pension Fund OFP. Hierop ziet u hoeveel pensioen u in het achterliggende jaar hebt ontvangen. Bewaar het overzicht goed. U hebt het nodig voor uw belastingaangifte en voor het aanvragen van bijvoorbeeld huurtoeslag.

   

 • Hebben gepensioneerden recht op loonheffingskorting?

  Ja, maar bij slechts één uitkering. Wij adviseren u de loonheffingskorting toe te passen op de hoogste uitkering. Bij het aanvraagformulier ontvangt u ook een loonbelastingverklaring. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met Appel Pensioenuitvoering.

   

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.