Ik ga een huis kopen

 

Het kopen van een huis is voor veel mensen de grootste financiële beslissing die ze in hun leven nemen. Hier leest u welke pensioenzaken belangrijk zijn bij het kopen van een huis.

Overlijden en woonlasten: partnerpensioen

Het is goed om in kaart te brengen of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als er iets met u gebeurt. In uw pensioenregeling bij Euroclear is een partnerpensioen geregeld voor het geval u komt te overlijden. Een partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Houdt u er wel rekening mee dat de uitkering een stuk lager is dan uw huidige salaris bij Euroclear.

 

Woonlasten na pensionering

U kunt nu alvast bekijken hoe hoog de woonlasten zullen zijn als u later met pensioen bent. Door uw hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen voordat u stopt met werken, kunt u uw woonlasten verlagen. Het aflossen van uw huis is ook een manier om vermogen op te bouwen voor uw pensioen.

 

Top 3 belangrijkste vragen

 • Wat kan ik doen om extra te sparen voor mijn pensioen?

  Er zijn verschillende mogelijkheden om te zorgen voor een extra inkomen voor later. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten, beleggen of extra sparen. Wij adviseren u om contact op te nemen met een financieel adviseur om uw situatie te bespreken.

 • Betaal ik later evenveel belasting over mijn pensioen?

  Vanaf het moment dat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt, betaalt u minder belasting. De belastingtarieven zijn lager dan vóórdat u met pensioen gaat. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie.

   

 • Hoe hoog is het partnerpensioen?

  Als u in dienst bent bij Euroclear of reeds gepensioneerd bent en u overlijdt dan heeft uw partner recht op een levenslang partnerpensioen. De hoogte is 70% van het te bereiken ouderdomspensioen op uw pensioendatum. Dit geldt niet als u op uw pensioendatum een deel van uw partnerpensioen hebt uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Als u uit dienst gaat en u overlijdt dan heeft uw partner recht op het daadwerkelijk opgebouwde partnerpensioen. Hoeveel dat precies is, kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht.

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.