Het pensioenregister

 

Begin 2011 is de website www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. Op deze site is het voor iedere burger mogelijk om via één digitale ingang een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en het toekomstige AOW.

Naast vermelding van de bruto bedragen is ook te zien wat er netto van uw AOW en pensioen overblijft.

De site is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de pensioen-fondsen en -verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank.

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.