Ik ben arbeidsongeschikt

 

Als u (gedeeltelijk)arbeidsongeschikt wordt, kunt u na twee jaar recht hebben op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Dit is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. U ontvangt alleen een (gedeeltelijke) premievrijstelling als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.

 

De premie

De premie die Euroclear betaalt is afhankelijk van uw percentage arbeidsongeschiktheid en is mede gebaseerd op uw laatst verdiende salaris bij Euroclear. Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder in het pensioenreglement. Het is belangrijk dat u Appel Pensioenuitvoering informeert over uw arbeidsongeschiktheid.

 

Top 3 belangrijkste vragen

 • Moet ik aan Euroclear Pension Fund OFP doorgeven dat ik ziek ben?

  Ja, u moet dit doorgeven aan Appel Pensioenuitvoering.

   

 • Ontvang ik een uitkering van de overheid bij arbeidsongeschiktheid?

  Afhankelijk van de vraag of u nog wel of niet kunt werken na uw ziekte, heeft u recht op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel mogelijk probeert te werken als u kunt. Via de WGA krijgt u een uitkering als u door uw ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u blijvend en volledig arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een IVA-uitkering.

   

 • Krijg ik een arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens arbeidsongeschiktheid?

  Nee, u krijgt geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Wel wordt tijdens uw arbeidsongeschiktheid (bij minimaal 35% arbeidsongeschiktheid) de pensioenopbouw gecontinueerd naar rato. U dient wel jaarlijks aan Appel Pensioenuitvoering op te geven hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent.

   

  Naast de pensioenregeling zijn er diverse verzekeringen voor arbeidsongeschikte medewerkers die mogelijk aanvullend inkomen opleveren, zie ook het van toepassing zijnde handboek Personeel Necigef & Euroclear SA/NV Amsterdam.

   

 

Euroclear Pension Fund OFP

Contact

Appel Pensioenuitvoering

Postbus 30396

1303 AJ Almere

 

Telefoonnummer

085-210 40 93

 

E-mailadres

info@appelpensioen.nl

Copyright @ Euroclear Pension Fund OFPU kunt geen rechten ontlenen aan deze website. Als er in het pensioenreglement iets
anders staat dan is het pensioenreglement leidend.